banner

HİBRİT ZAMAN

Tüm Online Eğitimler
HİBRİT ZAMAN

HİBRİT ZAMAN

399,00 TL

Eğitim öğretim süreçlerini aktif, yaratıcı, işbirlikli öğrenme ile desteklemek, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik ve öğretmen-öğrenci etkileşimi arttırmada, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri konusunda destek olmak ana amaçtır. 

 

Sosyal medya gibi uygulamalar sayesinde insanlar arasındaki küresel bağlantıda yeni bir dönem başladı. Bu sosyal medya ortamlarının kullanımları ve dijital okuryazarlık sayesinde düşünceler ve yenilikler, dünya üzerinde eskiden olmadığı kadar hızlı bir biçimde yayılmaktadır. 

 

Zoom, Teams, Webex vb. Platformlarda, Sosyal Medya ortamlarında ve F2F (Face to Face) yüz yüze alanlarda "Zamanı Hibrit Şekilde Yönetmek" nasıl olmalı?

 

Adet

Bültenimize abone olun