stratejik rekabet | Ümit ÜNKER
23 Haziran 2017
karlılığı belirleyen 5 rekabet faktörü - ümit ünker

STRATEJİK REKABET

Stratejik Rekabet, işletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla, işletme ve çevresini sürekli analiz ederek, uyum sağlayacak amaçların belirlenmesidir. Burada önemli olan SWOT Analizi ile […]