EV GENCİ KİTLENİN İSTİHDAMA KATILIMI cover

EV GENCİ KİTLENİN İSTİHDAMA KATILIMI

Ev Genci Nedir? Kimlere Ev Genci denir? Çözüm Önerileri Nelerdir?

EV GENCİ KİTLENİN İSTİHDAMA KATILIMI

Ev Genci Nedir? Kimlere Ev Genci denir? Çözüm Önerileri Nelerdir?

Bu yazımda sizlerle ‘’Ev Genci’’ konusunda çarpıcı bazı bilgiler ve bu konuya çözüm sunacak önerilerimi paylaşmak istiyorum.

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 83,614,362 kişi, 2021 yılı itibari ile çalışabilir nüfusun mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranları %13.4 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %38,5 seviyesinde gerçekleşti.

Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığında gerçekleştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan ‘’Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırması Raporu’’na göre de, ‘’Ev Genci’’ diye tanımlanan önemli bir kitlenin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu, gençlerin kültürel alışkanlıklardan girişimcilik eğilimlerine kadar 75 başlıkta gençlerin yaşamdan memnuniyeti ve gelecekten ne denli umutlu olduklarına yönelik veriler toplandı.

Raporda çarpıcı bilgiler yer alıyor, buradan şunu söyleyebiliriz ki gençler için yaşamdan memnuniyetin anahtarı iş bulmak hem de en kısa zamanda. Gençlerin yaşamdaki memnuniyetlerinin iyi bir işte çalışmak ile doğru orantılı olduğunu, sosyal haklar ve özgürlükler noktasındaki beklentilerinin dahi hayatını kazanma konusundan daha önemli olmadığını görüyoruz. Dünya’da NEET (Not in Education, Employment or Training) olarak tanımlanan ‘’Ne Eğitimde Ne Stajda Ne de İşte Olan’’ önemli bir kitle var. OECD ‘’Ev Genci’’ olarak tanımlanan bu kitlenin durumunu ölçümlüyor. Bu ölçüm 15-29 yaş arasındaki gençler üzerinden hesaplanıyor. Bu gençlere "Ev Genci" deniyor.

 


Elbette Türkiye’de de bu önemli bir duruma işaret ediyor çünkü ülkemiz ‘’Ev Genci’’ oranları açısından maalesef 1. sırada. Arkasından %23,8 oranı ile İtalya geliyor ve sonra %13,5 oranı ile AB ülkeleri bunu takip ediyor.

 

‘’Ev Genci’’ kitlesi içinde bulunduğumuz COVİD-19 pandemisi nedeni ile her geçen gün daha da artış gösteriyor ki TÜİK verilerini yakından incelediğimizde bunu doğrular nitelikte.

Türkiye 12 milyon 955 bin 672 kişiyi bulan 15-24 yaş arasındaki genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

 

Türkiye'deki gençler toplam nüfusun %15.6'sını oluşturuyor. Ancak 15-24 yaşındaki nüfusun %26’sı "ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor." 2018 yılında bu oran %24.5 seviyesindeydi.

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı erkeklerde %18.3 iken kadınlarda %34'e dayanıyor. Erkeklerin yüzde 9’u iş aramaktayken, kadınların dörtte biri ne çalışmakta ne okumakta ne de iş aramaktadır. Gençler arasında girişimcilik eğilimi yaygındır, erkeklerin yüzde 70’i, kadınların yüzde 57’si kendi işini kurmak istemektedir.

 

Türkiye bu %26'lık NEET oranıyla 36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada.

 

Dünyaya baktığımızda ise NEET konusunda çözüm üreten ülkeleri görüyoruz, burada ki iyi örnekleri de alarak kendimize has çözümler üretebiliriz.

Örneğin; Finlandiya ‘’NEET’’ ile igili proje üreten belediyeleri fonluyor. Portekiz özel sektör ve kamu iş birliği ile sosyal sorumluluk girişimleri, staj programları ve kısa süreli işe alım projeleri yürütüyor. Hollanda ‘’Akrandan Akrana Destek’’ projesi ile çözüm üretiyor. Burada yaşıtlarına rol model olan çalışan gençler kullanılarak mentorluk programları yürütülüyor. Almanya ise ‘’Gençlik İstihdam Ajansları’’ ile okullarda iş birliği başlatarak, gençlerin okulu terk etmemesi için programlar üretiyor.

Ülkemizde ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından başlatılan çok önemli bir proje var ‘’Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Teklif Çağrısı’’

 

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansın yürütmekten sorumlu olduğu iki adet programı bulunuyor: Erasmus + Programı ve Avrupa Dayanışma Programı.

 

 

‘’Avrupa Dayanışma Programı’’ altında yer alan Ulusal/Uluslararası Gönüllülük Faaliyeti (eski adıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansının NEET üzerine ciddi çalışmaları ve hibe programları mevcut. 18-30 yaş aralığındaki okuyan, okumayan, çalışan, çalışmayan tüm gençleri hedef alan ve özellikle dezavantajlı gençlerin daha yoğun yararlanmasının amaçlandığı bir faaliyet bu. Bu iki program kapsamında minimum dört genç bir araya gelerek bir grup oluşturabilir ve ister ulusal isterse uluslararası arenada sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek amacıyla Türkiye Ulusal Ajansından hibe desteği alabilirler. Hem gönüllülük faaliyeti hem de ulusal/uluslarası projelerde masraflar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılanmakta ve iç/dış uzmanlar tarafından değerlendirilerek programa kabulleri yapılmaktadır. İster dört üniversite genci olsun ister ilkokul mezunu olsun fark etmez. Yurtdışı projeleri için dil şartı (dil belgesi) ya da okul şartı da aranmıyor. Kendilerini ifade edebilecek kadar İngilizce bilmeleri programın yurtdışı ayağına başvurmak için yeterli.

Avrupa Birliğinin 2021 yılı itibari ile 7 yıllık programı kapsayan ve 2027 yılına kadar Türkiye’deki Erasmus+ yeni döneminde belirlediği toplam bütçe 28,4 Milyar Euro

 

3 Ana Başlık altında gençlere fırsat sunuluyor bunlar;

 1. Dijital Gündem
 2. Yeşil Gündem
 3. Dahil Etme

 

Peki bu veriler ışığında ne yapmalı? Gençlerin özellikle Ev Genci olarak tanımlanan kitlenin değer üretmesini sağlamak için ne gibi öneriler sunulmalı konusuna bakalım dilerseniz.

İyi olma hali (well-being) sadece iş bulmak ya da istihdama katılarak değer katmak ile değerlendirilmiyor elbette, kişilerin yaşam kalitesini ve bu çerçevede memnuniyetlerini dikkate alıyor.

Bunu yaparken de çoklu aşamalara bakılıyor. Sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler gibi alanlarda ‘’iyi olma hali’’ inceleniyor.

Çalışan gençlerden 18-24 yaş diliminde olanların her 1.5 yılda bir, 24-29 yaş dilimindekilerdeyse ortalama 2 yılda bir iş değişikliği yaptıkları gözlemlenmiştir. İş bulamayan gençlerin ise nedenlerine baktığımızda,

 • Yeterli iş olanaklarının olmaması
 • Ücretlerin düşüklüğü
 • İş bulmayı sağlayacak bir çevresinin olmaması
 • Yeterli ve gerekli yetkinliklere sahip olmama
 • Çalışma koşul ve ortamların zorluğu
 • Uygun işi henüz bulamadığı için doğru işi bekleme
 • İş ilanlarında tecrübe istenmesi ve tecrübenin olmaması
 • Nereden iş bulabileceğini bilmeme
 • Ayrımcılığa uğradığını düşünme

 

Tavsiyelerim;

 1. Tüm bu veriler ışığında gençlerin istihdama katılımı ve değer üretimi için ‘’Girişimcilik’’ konusunun teşvik edilmesi, desteklenmesi ve daha çok motive edilmesi gereklidir. Hem değer üretimi açısından hem gelir elde etme açısından hem de mikro düzeyde dahi olsa iş dünyasına girerek kendilerinin istihdam yaratabilecekleri çok önemli ve ülkemiz için de son derece kıymetli bir alana yönelmeleri doğru olacaktır. Sermayeye kolay ulaşımları için Avrupa Birliği Destek fonları, KOSGEB teşvikleri ve kursları ile bu alan daha da çok geliştirilmelidir. Çalışan gençlerin de son zamanlardaki gözdesi ‘’Kurum İçi Girişimcilik’’ alanıdır.

 

 1. Günümüz dünyasında Hibrit iş modelleri, uzaktan çalışma imkanları her geçen gün artmaktadır. Linkedin gibi iş dünyası sosyal medya hesapları açarak, yeni nesil iş ilanlarına internet üzerinden çok rahat şekilde başvuru yapılabilir, direkt iletişim kurulabilir, online kurslara ücretsiz katılınabilir ve iş mülakatlarını yine bu platformlar üzerinden online gerçekleştirebilirler.

 

 

 1. Instagram, Clubhouse gibi ücretsiz kullanılabilen ve gençlerin oldukça yoğun yer aldığı alanlarda geçirilen vakti nakde dönüştürmek de mümkün. Bunun için Üniversite öğrencisi olanlar online ders vererek gelir elde edebilir, el becerileri ile sosyal medya üzerinden, ödeme sistemleri ile gelir elde edebilirler. Yeteneklerini paylaşarak daha geniş kitlelerin dikkatini çekebilir ve bu sayede marka iş birliktelikleri yaparak gelir elde edebilirler.

 

 1. Önemli olan bilmek değil, yapabilmektir. Gençlerin harekete geçmesi için onları motive edecek, doğru motivatörleri bulmak, harekete geçmelerini sağlayacak mentörlükler vermek, gönüllü faaliyetlere zaman ayırmaları için teşvik etmek ve yeterince bilgilendirmek, eğitimlerine katkı sunarak kişisel gelişimlerini bu tarz kriz dönemlerinde fırsata çevirmelerini sağlamak gerekmektedir.

 

 

 1. Meslek Liseleri’nin daha fazla tanıtımla popülerliği artırılmalı ve tercih edilebilirliği artırılmalıdır. İş dünyası ile okullar arasında sıkı bir bağ oluşturarak kısa süreli staj programları oluşturulabilir.

 

 1. Türkiye Ulusal Ajansı programlarına başvurmalı ve bu programlar ile ulusal ve/veya uluslararası projelerde yer alarak vizyon geliştirmeli ve geleceklerine yatırım yapmalılar.

 

 

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Genel Müdür

Yılın En İyi Eğitmeni Ödüllü Kıdemli Eğitmen ve Yazar

National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı

Harvard Business Review Blog Yazarı

Milliyet Köşe Yazarı

 

umitunker@tediegitim.com

 

RSS Feed

Müşteri Yorumları

Sonraki veya önceki yayın.
Duygu YENER resmi
Duygu YENER
AvivaSA Emeklilik ve Hayat İstanbul Grup Müdürü
"Sevilen ve fark yaratan bir eğitimcisiniz. İşleriniz rast gitsin. Hatta İstanbul'u keyifle göğüsleyen kazanan mutlu bir satışçı nasıl olunur eğitimi hazırlayabilirsiniz."
Akan GÖKÇE resmi
Akan GÖKÇE
AvivaSA Emeklilik ve Hayat
"Ümit bey, yürekten katılıyorum. Eski bir avivasa çalışanı olarak katılımcıların çok şanslı olduklarını söyleyebilirim. Keyifli eğitimler dilerim."
Katılımcı resmi
Katılımcı
AvivaSA Emeklilik ve Hayat
"Samimiyetiniz her şeye değerdi. Avivasa aracılığı ile aldığım en iyi eğitimdi. Başarılarınız daim olsun."
Olcay ÖZDEN resmi
Olcay ÖZDEN
AvivaSA Emeklilik ve Hayat
"Hocam bugüne kadar aldığım en kaliteli eğitimdi. Çok teşekkür ederiz."
Bilgehan SARIKAYA resmi
Bilgehan SARIKAYA
AvivaSA Emeklilik ve Hayat
"Hayatınıza renk katabilecek çok interaktif ve keyifli... Kesinlikle sıkılmayacağınız harika bir insan Ümit ÜNKER."
Öğrenci resmi
Öğrenci
Katılımcı

Ümit bey merhaba ben dokuz eylül üniversitesinde, kamu yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Katıldığım bir konuşmanız sayesinde hayatım değişti. Teşekkür ederim.Başarılarınızın devamını dilerim. Birgün çok başarılı biri olursam mutlaka sizi ziyaret edicem. Beni bu kadar şeye cesaretlendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler

Okuyucu resmi
Okuyucu

Kitap yarı oldu çok güzel bir anlatım. Bir çok uygulamayı yapıyoruz eğitimlerde anlatıyoruz ama gerçekten eğitimlerdeki bir çok noktayı revize ettirdi bana. Teşekkürler

Hüseyin Afyoncu resmi
Hüseyin Afyoncu
Okuyucu

Değer Odaklı Satış Kitabınızı heyecanla okudum. Çok teşekkür ederim emeklerinize. Sayenizde öğrendiğim bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Osman Payaslı resmi
Osman Payaslı
Başarsoft Bilgi Teknolojileri

“Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ellerinize sağlık.”

Battal Hergül resmi
Battal Hergül
DAS Kauçuk

“Harika geçti.”

Aytuğ Altınkaynak resmi
Aytuğ Altınkaynak
DAS Kauçuk

“Bu tarz eğitimlerin kendime çok katkı sağladığını düşünüyorum”

Alper Adsız resmi
Alper Adsız
DAS Kauçuk

“Faydalı bilgiler edindim. Satış konusunda daha fazla bilgi sahibi oldum.”

Ahmet Tez resmi
Ahmet Tez
Erben Kontrol Sistemleri

“Kesinlikle tavsiye ederiz. Özellikle Ümit Bey’in Bölümü çok keyifli geçti.”

Ebubekir Karsavran resmi
Ebubekir Karsavran
DAS Kauçuk İhracat Sorumlusu

“Çok faydalı bilgiler edindim. Tavsiyelerinizle başarı elde edebileceğime inanıyorum.”

Gamze Akın resmi
Gamze Akın
T.N.B Toshiba Pazarlama Müdürü

“Genel hatları ile faydalı bir eğitim oldu. Uzun vadede satış ve pazarlamaya olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum.”

Hulusi Meriç resmi
Hulusi Meriç
Erben Kontrol Sistemleri Satış Pazarlama Müdürü

“Gayet başarılı ve şirketimiz için faydalı olabileceğini düşünmekteyim.”

İbrahim Akgül resmi
İbrahim Akgül
Akay Stand Satış ve Pazarlama Uzmanı

“Kendi mesleğim ile ilgili terminoloji hakkında bilgilendim. Aynı zamanda yaptığım iş planlama ve analiz etme konusunda önemli ip uçlarına ulaştım, Yeni yöntemler gördüm.”

Kamil Şenel resmi
Kamil Şenel
T.N.B Toshiba Retail Kanal Satış Müdürü

“Empati duygumu geliştiren bir eğitim çalışması oldu.”

Mehmet Tatar resmi
Mehmet Tatar
Akay Stand Pazarlama Satış ve Pazarlama Uzmanı

“Gayet güzel, güncel örneklerle dolu faydalı ve bilgi verici bir seminerdi.”

Merve Can Cenanoğlu resmi
Merve Can Cenanoğlu
T.N.B Toshiba Ürün Müdürü

“Her şey çok güzeldi. Faydalı bilgiler için teşekkürler.”

Nuri Bayrak resmi
Nuri Bayrak
Erben Kontrol Sistemleri Proje Yöneticisi

“Satış tarafındaki kısım yani öğleden sonraki uygulamalı eğitimi kendime ve sektördeki yapmış olduğum çalışma yapısına daha uygun olduğunu düşünüyorum.”

Serkan Selim Duman resmi
Serkan Selim Duman
DAS Kaucuk Ege-Akdeniz Satış Umanı

“Eğitim kısa ama ana noktalara değiniliyordu. Hiç sıkılmadan dinledim.”

Şerife Şerifoğlu resmi
Şerife Şerifoğlu
Akay Stand Satış ve Pazarlama Uzmanı

“Hedef Eğitimin; kısa ve öz biçimde dinleyiciyi sıkmadan,verimli şekilde gerçekleştirildiği düşüncesindeyim.”

Utku Gençdal resmi
Utku Gençdal
DAS Kaucuk Bölge Satış Sorumlusu

“Sıkıcı olmayan,somut örneklerle desteklenmiş kalıcı bir sunumdu.”

Zehra Uyanık resmi
Zehra Uyanık
Hiper Farma Genel Müdür

“Teşekkürler.”

- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi
- resmi

Bültenimize abone olun