ARTIRILMIŞ EĞİTİM İLK VE TEK - Ödüllü Eğitmen Ümit ÜNKER